Aktualności

INFORMACJA
Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego informuje, że placówka od 12 marca do 25 marca włącznie zostaje zamknięta.

W dniach 12-13 marca Szkoła Prywatna i Przedszkole Prywatne będą czynne.

Od dnia 12 do 25 marca wynajmy sal gimnastycznych zostają wstrzymane.

Informacja dotycząca koronawirusa

1. Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, …

2. Informacja GIS dla osób powracajcych z Płn. Włoch_24.02.2020 (003)

Informacja GIS

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

  1. a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
  2. b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Informacja

Informujemy, że z zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Gminą Miasta Legnica organem prowadzącym VII Liceum Ogólnokształcące, szkoła otrzymała dotację celową w wysokości 63080,00. Udział własny Gminy Legnica na realizację zadania to kwota 15770,00.

 Wykorzystane środki z dotacji celowej to 61720,00, a z wkładu własnego 15430,00.

Na wyżej wymienione kwoty składają się następujące elementy:

1)Pakiet wyposażenia dla klas mundurowych w 2019r – 52500,01

2)Indywidualny pakiet wyposażenia dla ucznia klasy mundurowej w 2019r – 24650,00(850 zł x 29 uczniów).

Infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

Czytaj więcej o: Infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

Została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2019

VII Liceum Ogólnokształcące otrzymało dotację na zorganizowanie „Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2019”. Dofinansowanie w wysokości 67 000 złotych szkoła otrzymała w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, instytucji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym celem każdej wymiany jest pokazanie, że bezpośrednie kontakty, rozmowy i wspólne działania najskuteczniej przeciwdziałają wzajemnym uprzedzeniom  i obalają szkodliwe stereotypy. Podjęliśmy się realizacji trudnego tematu: „80. rocznica wybuchu II wojny światowej – czy potrafimy wyciągać wnioski z tragicznej przeszłości?” Mierzą się
z nim dwie jedenastoosobowe grupy młodzieży – z Polski i z Federacji Rosyjskiej.

 

Czytaj więcej „Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2019”

Do góry