Teens against bullying 2018 – 2020

TEENS AGAINST BULLYING czyli  „Nastolatki przeciw przemocy” to projekt prowadzony przez nauczycieli i uczniów z 5 szkół partnerskich, w: Polsce, na Litwie, we Włoszech, w Turcji i na Węgrzech. Projekt powstał w wyniku obserwacji i analizy potrzeb i problemów. Wszystkie uczestniczące szkoły pochodzą z różnych środowisk kulturowych i religijnych. Mają różne warunki społeczno-ekonomiczne i ich sposoby życia są różne. Jednak uczniowie mają podobne problemy. Dlatego projekt koncentruje się na aktywnym uczestnictwie uczniów w życiu społecznym i umożliwieniu zorganizowania kampanii przeciwdziałającej znęcaniu się i dyskryminacji w środowisku szkolnym.

Główne cele projektu to:

– wspieranie realizacji zadań profilaktycznych i edukacyjnych szkoły,

– zapobieganie i przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród nastolatków,

– wykorzystywanie i upowszechnianie idei profilaktyki rówieśniczej,

– rozwój kompetencji w zakresie korzystania z technologii informatycznych,

– wzmocnienie współpracy między wszystkimi członkami społeczności szkolnej i lokalnej,

– uczenie się i nauczanie języków obcych za pomocą niekonwencjonalnych środków i wykorzystywanie ich w praktyce,

– promowanie kreatywności i umiejętności społecznych .

 

Projekt potrwa 24 miesiące i będzie w nim uczestniczyło co najmniej 100 uczniów w wieku 15-19 lat i nauczyciele ze szkół partnerskich.

CO BĘDZIEMY ROBIĆ

Uczniowie z krajów uczestniczących będą współpracować w celu stworzenia filmu prewencyjnego, który będzie ich wkładem w walkę z prześladowaniem i dyskryminacją. Film zostanie utworzony przez zaangażowanych uczniów zupełnie od zera. Uczniowie będą współpracować, aby wymyślić fabułę i scenariusz, przeprowadzić casting na aktorów, nagrać wideo i wreszcie zmontować i zaprezentować film. Nauczyciele będą ich wspierać na każdym etapie współpracy. Opracują także konspekt lekcji z wykorzystaniem filmu do wykorzystania na zajęciach z wychowawcą. Konspekty te zostaną włączone szkolnych programów profilaktycznych partnerstwa.

 

W ramach działań projektowych planujemy między innymi:

– tworzenie strony internetowej projektu,

– konkurs na logo projektu,

– warsztaty scenariopisarstwa, nagrywania wideo i edycji wideo,

– konkurs na tytuł filmu,

– konkurs na plakat promujący projekt i film,

– krótkoterminowe wymiany grup uczniów.

 

O dokładnych terminach będziemy informować  na bieżąco.