Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy

 

 

3.09.2018    godz. 9.00 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 

3.09.2018 -20.01.2019

zajęcia edukacyjne w I okresie   gimnazjum,

oraz klas I, II liceum

3.09.2018- 16. 12. 2018

zajęcia edukacyjne w I okresie   dla klas III liceum

5.09.2018   godz. 15.30

                    godz. 17.00

ü  spotkanie rady pedagogicznej

ü  zebranie z rodzicami uczniów

8.09.2018 udział reprezentacji VII LO w ogólnopolskim czytaniu Przedwiośnia
17. 09.2018

udział w obchodach Dnia Sybiraka

26.09. 2018 godz. 15.00 ü  posiedzenie zespołu wychowawczego

ü  orzeczenia o niepełnosprawności, opinie PPP

ü posiedzenie rady pedagogicznej

/ zatwierdzenie dokumentacji/

ü  analiza wyników diagnoz   zewnętrznych

październik  2018 wyjazd integracyjny dla klas I liceum
10.10.2018 posiedzenie rady pedagogicznej ( cz.I pierwsza pomoc)
12.10.2018 uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
2.11.2018 dzień  wolny od zajęć dydaktycznych
7.11.2018 ü    zebrania z rodzicami

ü    przedstawienie zagrożeń oceną niedostateczną uczniom klas III liceum

10.11.2018 ü  ślubowanie licealistów

ü  uroczysta akademia z okazji Dnia Niepodległości

21.11.2018 posiedzenie  rady pedagogicznej( cz.II pierwsza pomoc)
7.12.2018   godz.14.00 wystawienie ocen za I okres w klasach III liceum
10.12.2018 posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej       zatwierdzającej oceny w I okresie– klasy III liceum
12.12.2018 ü konsultacje z rodzicami (przekazanie

informacji o zagrożeniach)

ü zebrania z rodzicami klas III liceum

17.12.2018- 26.04.2019 zajęcia edukacyjne w II okresie klas III liceum
22.-31.12.2018 zimowa przerwa świąteczna
22.11.01.2019   godz.14.00 wystawienie ocen za I okres gimnazjum i kl. I, II LO
14.01.2019 posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej zatwierdzającej oceny w I okresie
16.01.2019 ü zebrania z rodzicami

ü konsultacje z rodzicami uczniów  klas III liceum

21.01-21.06.2019 zajęcia edukacyjne w II okresie gimnazjum oraz kl. I, II LO
28.01-10.02. 2019 ferie zimowe
9. 02.2019  udział w uroczystościach  rocznicy wyzwolenia Legnicy
20.02.2019 posiedzenie plenarne rady pedagogicznej
6.03.2019 ü   przedstawienie zagrożeń oceną niedostateczną uczniom klas III liceum

ü   zebrania z rodzicami

27.03. 2019 szkoleniowa  rada  pedagogiczna          

    (organizacja egzaminów zewnętrznych)

marzec 2019 Turniej Klas Mundurowych
3.04. 2019 Dzień Otwarty VII LO
9.04. 2019 godz. 12.00 wystawienie ocen za II okres w klasach  III liceum
10-12.04.2019 egzamin gimnazjalny
15. 04.2019 posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej   i zatwierdzającej oceny – klasy III liceum
18- 23.04 2019 wiosenna przerwa świąteczna
26.04.2019 uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

dla klas  III liceum

 2.05.2019 dzień  wolny od zajęć dydaktycznych
6-25.05.2019  egzaminy maturalne
6,7,8.05. 2019

 

wybrane pisemne egzaminy maturalne

 (dni wolne od zajęć dydaktycznych w liceum)

8. 05.2019 udział w uroczystościach rocznicy zakończenia

II wojny światowej

15.05.2019 zebrania z rodzicami (przekazanie informacji

o zagrożeniach)

20-25. 05. 2019 ćwiczenia taktyczne – klasy wojskowe
27.05- 1.06. 2019 ćwiczenia taktyczne – klasy policyjne i pożarnicze
14.06.2019   godz.12.00 wystawienie ocen końcowych i rocznych
17.06.2019 posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej

i zatwierdzającej wyniki w II okresie

19.06.2019 uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

dla klas 3 gimnazjum

21.06.2019 uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019