Jesteś tutaj:

Informacja

Informujemy, że z zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Gminą Miasta Legnica organem prowadzącym VII Liceum Ogólnokształcące, szkoła otrzymała dotację celową w wysokości 63080,00. Udział własny Gminy Legnica na realizację zadania to kwota 15770,00.

 Wykorzystane środki z dotacji celowej to 61720,00, a z wkładu własnego 15430,00.

Na wyżej wymienione kwoty składają się następujące elementy:

1)Pakiet wyposażenia dla klas mundurowych w 2019r – 52500,01

2)Indywidualny pakiet wyposażenia dla ucznia klasy mundurowej w 2019r – 24650,00(850 zł x 29 uczniów).

Do góry